Nieuws

jan
3

Subsidieregeling veerkrachtig bestuur Noord-Brabant binnenkort weer geopend voor aanvragen

Vanaf 16 januari 2018 is de subsidie Veerkrachtig bestuur Noord-Brabant weer geopend. Gemeenten kunnen dit jaar tot en met 28 september een aanvraag indienen. De regeling biedt financiële ondersteuning aan initiatieven, die de bestuurskracht en de toekomstbestendigheid van het openbaar bestuur in de provincie vergroten. Het subsidieplafond is vastgesteld op € 100.000.

Met de Subsidieregeling Veerkrachtig bestuur Noord-Brabant kan een vergoeding worden verstrekt voor projecten, gericht op:

  • het opstellen van een bestuurlijke visie;
  • het laten uitvoeren van een bestuurskrachtonderzoek;
  • onderzoek naar nieuwe vormen van samenwerking binnen een gemeente of tussen gemeenten;
  • het opstellen van een regionale of een subregionale visie op de toekomstige bestuurlijke of ambtelijke organisatie;
  • het organiseren van regionale bijeenkomsten voor het opstellen van een regionale visie op de toekomstige bestuurlijke of ambtelijke organisatie.

Terug naar overzicht