Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jan
3

Tweede ronde Grote Trials binnen Goed Gebruik Geneesmiddelen gepubliceerd

ZonMw heeft de tweede ronde voor projectideen voor Grote Trials binnen het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) gepubliceerd. Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 21 maart 2017. De grote trial ronde is specifiek bedoeld voor een beperkt aantal grote studies dat op hoog evidence niveau antwoord moet geven over een doelmatigheidsprobleem met betrekking tot de toepassing van geneesmiddelen in de praktijk, en dat direct implementeerbare opbrengsten levert.Van de implementatie wordt een substantiële impact op gezondheidswinst, kostenbesparingen en/of kwaliteit van zorg verwacht. Het onderwerp moet een breed draagvlak bij de beroepsgroep hebben. Participatie van alle relevante partijen op nationaal niveau is essentieel. Het is mogelijk om een substantieel deel van de subsidie te gebruiken voor het opzetten van een goede infrastructuur die ook voor toekomstige studies te gebruiken is. Er is een budget beschikbaar van € 6.300.000. ZonMw heeft de intentie om twee tot vier grote trials te financieren.
 
Doel van het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) is het effectiever, veiliger en doelmatiger inzetten van geneesmiddelen. GGG richt zich op het verbeteren van farmacotherapeutische zorg op het niveau van het geneesmiddel en de zorg rondom het gebruik van geneesmiddelen.

Terug naar overzicht