Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jan
3

Subsidie voor spitsmijden in Utrecht voortgezet

Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben een nieuwe uitgave bekendgemaakt van de Tijdelijke uitvoeringsverordening dienstenontwikkeling ter bevordering van de mobiliteit. De subsidie is bestemd voor werkgevers en organisaties, die het mobiliteitsgedrag van hun medewerkers willen beïnvloeden met als resultaat het structureel mijden van de spits op bepaalde auto(snel)wegen in de omgeving. Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 1 augustus 2017. Het subsidieplafond bedraagt € 1 miljoen. Een organisatie kan maximaal één aanvraag indienen. De dienst kan wel voor meerdere vestigingen of dochterondernemingen worden ontwikkeld. De subsidie wordt verstrekt in de vorm van een vast bedrag. Dit bedraagt maximaal € 100.000 en is ten hoogste 50% van de kosten voor de activiteit, waarvoor een vergoeding wordt aangevraagd.
 
De subsidie is de opvolger van de op 8 december 2015 gepubliceerde regeling voor spitsmijden, die met ingang van 31 december 2016 is komen te vervallen. 
 

Terug naar overzicht