Nieuws

jan
3

Besluit volginnovatie 2016 gepubliceerd

Op verzoek van de Tweede Kamer heeft de Minister van Economische Zaken een interactief publiek toegankelijk systeem opgezet dat het volgen van innovatiegelden waarborgt. Minister Kamp heeft nu het Besluit volginnovatie 2016 gepubliceerd. De gegevens van de innovatieprojecten zijn vanaf 23 januari 2017 te raadplegen via de website www.volginnovatie.nl en op de website www.rvo.nl. Ter bescherming van belanghebbenden worden de gegevens niet eerder dan drie weken na de bekendmaking van het besluit gepubliceerd. Dit geeft deze belanghebbenden de gelegenheid om een bezwaarschrift en een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen. Indien dit laatste het geval is, zal de openbaarmaking pas plaatsvinden na een rechterlijke uitspraak.
 
Op de website Volg innovatie kunt u nagaan welke bedrijven werken of hebben gewerkt aan innovatieve projecten die zijn ondersteund met een financiële bijdrage van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). U kunt uw eigen overzicht samenstellen op bijvoorbeeld jaar, programma of regeling.

Terug naar overzicht