Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jan
3

A+O Fonds Gemeenten publiceert subsidieregelingen 2017

In 2017 kan bij het A+O Fonds Gemeenten subsidie worden aangevraagd voor vier verschillende regelingen. Het betreft de Innovatieve Projecten-regeling, de Jongerenregeling, de Impulsregeling en de ImpulsPlusregeling. Voor alle regelingen kunnen aanvragen worden ingediend vanaf 2 januari 2017 tot en met 15 december 2017. Voor alle regelingen geldt dat subsidieaanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst.In alle regelingen legt het A+O Fonds in 2017 de nadruk op innovatie. Gemeentelijke organisaties worden door het fonds ondersteund bij het ontwikkelen van nieuwe ideeën en ook om die innovatie te vertalen naar de praktijk en deze werkbaar te maken voor de dagelijkse werkprocessen.
 
De Innovatieve Projecten-regeling is bedoeld voor innovatieve projecten van organisaties die met slimme ideeën op zoek gaan naar vernieuwing. Projecten worden ondersteund op basis van co-financiering. Voor projecten met externe partijen en een interne projectleider kan minimaal € 7.500 en maximaal € 50.000 subsidie worden verstrekt. Voor projecten met alleen maar interne partijen is het subsidiebedrag minimaal € 3.750 en maximaal € 50.000. Aanvragen moeten worden ingediend binnen acht weken na de start van een project.
 
De Impulsregeling is bedoeld voor groepsgewijze trainingen en korte adviestrajecten van 6 maanden of korter, op onderwerpen als loopbaanontwikkeling en mobiliteit, strategische personeelsplanning en medezeggenschap. Tot een bedrag van € 3.000 wordt 100% van de subsidiabele kosten vergoed. Daarboven wordt 50% van de subsidiabele kosten vergoed, tot een maximum subsidiebedrag van € 15.000. Aanvragen moeten worden ingediend binnen acht weken na afloop van het project.
 
Om samenwerking tussen gemeenten te stimuleren is de ImpulsPlusregeling ingesteld. Gemeenten kunnen alleen van deze regeling gebruik maken, indien zij een project samen met andere gemeenten of gemeentelijke instellingen uitvoeren. De activiteiten die voor deze regeling in aanmerking komen zijn verder gelijk aan die van de reguliere Impulsregeling. Voor de ImpulsPlusregeling geldt dat 50% van de subsidiabele kosten kunnen worden vergoed, tot een maximum van € 15.000. Aanvragen moeten worden ingediend binnen acht weken na afloop van het project.
 
De Jongerenregeling richt zich op gemeentelijke organisaties die een traineeship, werkervaringsplek of leerbaan aanbieden aan een jongere die niet ouder is dan 27 jaar. De regeling is van toepassing op contracten die worden afgesloten voor tenminste 32 uur in de week. Een aanvraag kan worden ingediend tot acht weken na de start van de contractperiode. Per overeenkomst zijn de volgende subsidiebedragen van toepassing:

Leerbaan MBO/HBO (≥1 kalenderjaar): € 2.500;
Traineeship (≥ 1 kalenderjaar): € 2.500;
Traineeship (≥ 2 kalenderjaren): € 7.500;
Werkervaringsplek (≥ 6 maanden): € 1.000;
Werkervaringsplek (≥ 1 kalenderjaar): € 2.500;
Werkervaringsplek (≥ 2 kalenderjaren): € 7.500.

Terug naar overzicht