Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

dec
2

SLIM-regeling aangepast voor openstelling in 2023

De wijziging betreft het vervallen van een minimumbedrag voor loopbaan- of ontwikkeladviezen, de aanpassing van de aanvraagtijdvakken, de bekendmaking van de subsidieplafonds voor 2023, en de actualisering van de SBI-codes voor de landbouw-, horeca- en recreatiesector.

Minimumbedrag loopbaan- of ontwikkeladviezen
Bij de vorige wijziging van de regeling is er een vast subsidiebedrag van € 700 per afgerond loopbaan- of ontwikkeltraject geïntroduceerd. Als gevolg hiervan is de controlelast afgenomen en is het niet meer nodig om een minimumbedrag te hanteren voor subsidieaanvragen met betrekking tot deze activiteit.

Aanpassing van de aanvraagtijdvakken
Voor de SLIM-regeling staan er ieder jaar drie subsidieaanvraagtijdvakken open, met de sluitingsdag op een vrijdag. Op verzoek van de uitvoering is deze nu naar donderdag verplaatst.

Sluiting van een aanvraagtijdvak op een donderdag heeft zowel voor de uitvoering als de aanvrager voordelen, zo meldt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in de toelichting bij de wijziging. Gebleken is dat veel aanvragen op de sluitingsdag worden ingediend. Op een donderdag is de bezetting op ict-vlak en qua inhoudelijke expertise volledig waardoor meer en betere ondersteuning kan worden aangeboden indien aanvragers tegen problemen aanlopen bij indienen in het systeem.

Door de aanpassing kunnen aanvragen van mkb-ondernemingen vanaf 2023 nu jaarlijks worden ingediend van 1 maart tot en met 30 maart (was 31 maart) en van 1 september tot en met 28 september (was 30 september). Aanvragen van samenwerkingsverbanden en grootbedrijven kunnen vanaf 2023 nu jaarlijks worden ingediend van 1 juni tot en met 27 juli (was 29 juli).

Subsidieplafonds 2023
De subsidieplafonds voor de aanvraagtijdvakken voor 2023 blijven gelijk aan het voorgaande jaar, en luiden dus als volgt:

  • € 15 miljoen (eerste tender mkb);
  • € 14,2 miljoen (tweede tender mkb);
  • € 17,5 miljoen (samenwerkingsverbanden);
  • € 1,2 miljoen (grootbedrijven).


Actualisering SBI-codes
Tot slot is bijlage 1 bij de regeling, met de lijst met SBI-codes ter afbakening van de landbouw-, horeca- en recreatiesector geactualiseerd. Deze SBI-codes zijn in 2022 door het CBS aangepast. De originele bijlage was hierdoor niet meer correct.

Terug naar overzicht