Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

dec
2

ReumaNederland opent Junior Talent oproep 2022

In aanmerking komen recent gepromoveerde wetenschappers, die een carrière ambiëren binnen het reumaonderzoek. De aanvrager wordt ondersteund door een senior, een gevestigde wetenschappelijk onderzoeker binnen het reumaveld met een eigen onderzoekslijn of onderzoeksprogramma.

Een aanvraag moet aansluiten op minimaal één van de ambities van ReumaNederland; reuma een niet-chronische, omkeerbare aandoening maken en/of het realiseren van precisie (persoonsgerichte) geneeskunde voor mensen met reuma op vier terreinen (preventie, predictie, personalisatie en participatie). Naast vrije themakeuze binnen de genoemde ambities, kan gekozen worden uit de gehele keten van onderzoek; van fundamenteel (inclusief serendipity) tot en met klinisch onderzoek met borging van resultaten in richtlijnen.

Samenwerking is verplicht. Te denken valt aan interdisciplinaire, transdisciplinaire en/of internationale samenwerking. Daarnaast is samenwerking met ervaringsdeskundigen verplicht.

De subsidie bedraagt maximaal € 350.000 voor projecten met een looptijd van maximaal vier jaar. Voor de oproep is een budget van 
€ 1.050.000 beschikbaar.

De aanvraagprocedure bestaat uit twee stappen. Eerst moet een vooraanvraag worden ingediend. Geselecteerde vooraanvragers krijgen een uitnodiging voor het indienen van een volledig uitgewerkt wetenschappelijk onderzoeksvoorstel. 
De deadline voor het indienen van een vooraanvraag is 1 maart 2023. De deadline voor het indienen van een volledig uitgewerkt wetenschappelijk onderzoeksvoorstel is 15 augustus 2023.

Terug naar overzicht