Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

dec
2

Doelgroep regeling lagere energieprijzen uitgebreid

Wat betreft het uitbreiden van de doelgroep wordt het aanvragen van subsidie ook mogelijk gemaakt voor leveranciers die op grond van artikel 95a, tweede lid, onderdelen b en e, van de Elektriciteitswet 1998 zonder vergunning elektriciteit kunnen leveren aan kleinverbruikaansluitingen.

Het gaat hierbij om huishoudens in gebieden aan de Nederlandse landsgrens die elektriciteit geleverd krijgen van in het buitenland gevestigde leveranciers en bijvoorbeeld om kleine mkb’ers en zzp’ers die ook voor hun eigen huishouden energie afnemen via een energiecollectief of appartementen en studio’s die via hun verhuurder onder één multi-site contract vallen.

Bij nader inzien is deze groep goed af te bakenen, door de registratie in het centraal aansluitingenregister. Met deze oplossing wordt een kleine groep kleinverbruikers alsnog onder het bereik van de regeling gebracht. Voor huishoudens die gebruik maken van collectieve aansluitingen, waaronder ‘blokelektriciteit’ wordt gewerkt aan een separate subsidieregeling.

Over de regeling
Het doel van de Tijdelijke overbruggingsregeling tegemoetkoming energieprijzen kleinverbruikers 2022 is – om in aanloop naar de inwerkingtreding van het prijsplafond voor aardgas, elektriciteit en warmte per 1 januari 2023 – ervoor te zorgen dat de energierekening voor huishoudens al in november en december 2022 met € 190 per maand daalt.

Terug naar overzicht