Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

dec
2

Zuid-Holland komt met nieuwe regeling voor duurzame bedrijventerreinen

Om bedrijventerreinen te verduurzamen, stelt de provincie Zuid-Holland per 1 januari 2021 de Subsidieregeling verduurzaming bedrijventerreinen open. Voor de regeling is € 2 miljoen beschikbaar.

De al aangekondigde nieuwe regeling wordt van kracht als deze is gepubliceerd in het Provinciaal Blad, hetgeen eind december 2020 zal gebeuren zo meldt de provincie Zuid-Holland.

De Subsidieregeling verduurzaming bedrijventerreinen wordt de vervanger van de Subsidieregeling energie op bedrijventerreinen Zuid-Holland (EBTZH), die in 2018 voor het eerst werd opengesteld met een subsidieplafond van € 1 miljoen. In 2020 is de regeling wederom opengesteld met een subsidieplafond van € 750.000. De subsidie is positief ontvangen door ondernemers en gemeenten en inmiddels volledig benut.

De Subsidieregeling verduurzaming bedrijventerreinen bouwt voort op haar voorloper. De nieuwe regeling is deels een ongewijzigde voortzetting, maar inhoudelijk wel verbreed met de thema's klimaatadaptatie en biodiversiteit.

Om de verduurzaming van bedrijventerreinen te stimuleren, zijn dit enige basiselementen van de nieuwe regeling:

  • voor maatregelen duurzame energie geldt (nog steeds): de provincie geeft maximaal 20% subsidie op de investering met een minimum van € 25.000 en een maximum van € 200.000. De aanvrager moet aantonen dat er geen haalbare businesscase is en de terugverdientijd van het project moet langer zijn dan vijf jaar;
  • voor maatregelen klimaatadaptatie en biodiversiteit (nieuw) geldt: de provincie geeft maximaal 40% subsidie op de investering met een minimum van € 10.000 en een maximum van € 100.000. Naast ondernemers kunnen ook gemeenten – als beheerders van de openbare ruimte – hiervoor subsidie aanvragen.


Kijk voor meer informatie op: https://www.zuid-holland.nl/actueel/nieuws/november-2020/subsidieregeling-verduurzaming-bedrijventerreinen/

Terug naar overzicht