Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

dec
2

NWA-oproep 'Klimaatadaptatie en gezondheid' gepubliceerd

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft een nieuwe call gepubliceerd in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Het betreft de call 'Klimaatadaptatie en gezondheid'.

Het onderzoeksprogramma richt zich op adaptatiemaatregelen op het snijvlak van het fysieke, sociale en gezondheid- of zorgdomein. Een integrale en interdisciplinaire aanpak staat centraal. Er worden handelingsopties beoogd die aansluiten bij andere transitieopgaven en beleid. In het programma wordt onderscheid gemaakt tussen onderzoek met een focus op handelingsopties voor het stedelijk ofwel het landelijk gebied.

In het kader van deze oproep worden kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en andere geïnteresseerde partijen opgeroepen tot het ontwikkelen van praktijkgeoriënteerde onderzoeksvoorstellen gericht op het thema 'Klimaatadaptatie en gezondheid: een gezonde leefomgeving voor mensen, dieren en planten in tijden van klimaatverandering'. De te vormen consortia werken inter- en transdisciplinair en zijn kennisketenbreed samengesteld.

Aanvragen worden ingediend door een consortium waarin de verschillende vormen van onderzoek in de kennisketen en praktijkpartijen zijn vertegenwoordigd. De samenstelling van het consortium dient een afspiegeling te zijn van het inter- en transdisciplinaire karakter van het onderzoeksvoorstel. Van belang is de inzet van de verschillende relevante onderzoeksdisciplines, en van kennis en ervaring uit de uitvoerings- en/of beleidspraktijk, uit alle drie genoemde domeinen, namelijk het fysieke, sociale en zorgdomein.

Voor deze oproep is € 4,36 miljoen beschikbaar. Uit het beschikbare budget kunnen twee onderzoeksprojecten worden toegekend van maximaal € 2,18 miljoen met een maximale looptijd van vijf jaar. Er kan financiering worden aangevraagd om de volgende soorten kosten (modules) te dekken:

  • personele kosten;
  • materiële kosten;
  • investeringen;
  • kennisbenutting;
  • internationalisering;
  • Money follows Collaboration;
  • projectmanagement.


De deadline voor het indienen van beknopte aanvragen is 3 juni 2021, 14.00 uur. Volledige aanvragen kunnen tot en met 18 november 2021 , 14.00 uur worden ingediend.

Kijk voor meer informatie op: https://www.nwo.nl/calls/nationale-wetenschapsagenda-thema-klimaatadaptatie-en-gezondheid

Terug naar overzicht