Nieuws

dec
2

Nieuwe subsidieregeling voor Groningse leefbaarheidsinitiatieven

De provincie Groningen heeft de Subsidieregeling loket leefbaarheid Nationaal Programma Groningen (LLNPG) gepubliceerd.

De nieuwe regeling volgt per 1 januari 2021 de Subsidieregeling loket leefbaarheid provincie Groningen 2019 (LLGR) op. Bij de uitvoering van die regeling zijn wat verbetermogelijkheden aangedragen, wat heeft geresulteerd in de nu gepubliceerde nieuwe regeling.

Het doel van de regeling is om mensen in de provincie Groningen te faciliteren en te stimuleren zelf iets aan hun eigen leefomgeving te doen en zo bij te dragen aan een verbetering van de brede welvaart en het imago in de provincie. Het gaat om leefbaarheidsinitiatieven van inwoners waarbij de inwoners zelf de agenda en prioriteiten bepalen en ook het initiatief bij zich houden ten aanzien van de realisatie.

Subsidie kan worden aangevraagd door natuurlijke personen uit de provincie Groningen, door rechtspersonen zonder commercieel oogmerk die haar zetel hebben in de provincie Groningen, en door samenwerkingsverbanden van maatschappelijke partners gevestigd in de provincie Groningen.

Subsidie kan worden aangevraagd voor:

  • a. projecten gericht op het verhogen van de leefbaarheid;
  • b. evenementen;
  • c. professionele ondersteuning bij planontwikkeling, fondsenwerving of planuitvoer.


De totale subsidie bedoeld onder a en c bedraagt 80% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 10.000. De subsidie bedoeld onder b bedraagt 25% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 10.000.

Aanvragen kunnen vanaf 1 januari 2021 worden ingediend bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen. Voor 2021 is een budget van € 1.150.000 te verdelen, waarvan € 850.000 voor initiatieven in het aardbevingsgebied in de provincie Groningen en € 300.000 voor initiatieven in het niet-aardbevingsgebied in de provincie Groningen.

Terug naar overzicht