Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

dec
2

Nieuwe openstelling Deltaplan Agrarisch Waterbeheer Groningen

Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Groningen hebben ingestemd met een nieuw openstellingsbesluit voor de Subsidieregeling Deltaplan Agrarisch Waterbeheer provincie Groningen (DAWGR).

Het gaat om het nog te publiceren openstellingsbesluit 'DAW uitvoering van fysieke maatregelen in beheergebied waterschap Noorderzijlvest', gericht op aanvragen voor projecten in het beheergebied van waterschap Noorderzijlvest.

In het kader van de nieuwe openstelling – die loopt van 7 tot en met 20 december 2020 – stelt de provincie samen met waterschap Noorderzijlvest ruim € 1 miljoen subsidie beschikbaar voor organisaties in de landbouwsector met projecten die bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater. Ook in aanmerking komen projecten om regenwater op landbouwgrond vast te houden. Aanvragen kunnen ingediend worden voor projecten waaraan minimaal tien deelnemers meedoen.

Zie ook: https://www.provinciegroningen.nl/actueel/nieuwsartikel/1-miljoen-beschikbaar-voor-verbetering-kwaliteit-oppervlaktewater/ en https://www.provinciegroningen.nl/fileadmin/user_upload/Documenten/Besluitenlijst_GS/Besluitenlijst_GS_2020/Besluitenlijst_GS_2020_-_week_49.pdf

Over de regeling
De regeling heeft tot doel maatregelen te stimuleren met betrekking tot bodem-, grond- en oppervlaktewater die bijdragen aan het verbeteren van de waterkwaliteit door het terugdringen van nutriënten en residuen van gewasbeschermingsmiddelen in watersystemen afkomstig uit de landbouw, of het voorkomen of beperken van watertekorten, wateroverlast, verzilting of bodemdaling.

Terug naar overzicht