Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

dec
2

Steun voor provincies om veiligheid N-wegen te verbeteren

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft de Regeling specifieke uitkeringen N-wegen gepubliceerd.

Op basis van deze nieuwe regeling kan het ministerie specifieke uitkeringen voor bermmaatregelen van N-wegen toekennen aan de provincies, zodat de verkeersveiligheid van N-wegen verbeterd wordt.

De uitkeringen zijn bestemd voor het treffen van kosteneffectieve infrastructurele maatregelen aan bermen van N-wegen die niet in beheer zijn bij het Rijk, gericht op het verminderen van ernstige bermongevallen door het afschermen van obstakels binnen de obstakelvrije zone, het vergroten van de vergevingsgezindheid van de weg, of het vergroten van de obstakelvrije afstand.

De uitkeringen bedragen ten hoogste 25% van de subsidiabele kosten. Per provincie gelden voor de jaren 2019 tot en met 2021 de volgende uitkeringsplafonds:

 • Drenthe: € 1.366.578;
 • Flevoland: € 1.361.250;
 • Friesland: € 1.763.498;
 • Gelderland: € 3.596.256;
 • Groningen: € 1.515.755;
 • Limburg: € 1.268.013;
 • Noord-Brabant: € 1.624.975;
 • Noord-Holland: € 1.726.203;
 • Overijssel: € 2.240.335;
 • Utrecht: € 1.033.591;
 • Zeeland: € 1.363.913;
 • Zuid-Holland: € 1.800.792.


Tot en met 2021 worden door IenW sowieso twee calls georganiseerd, waarin aanvragen kunnen worden ingediend. Indien na de tweede call het uitkeringsplafond per ontvanger niet volledig is uitgeput, wordt nog een derde call georganiseerd.

Kijk voor meer informatie over de nieuwe regeling op: https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-65418.html

Terug naar overzicht