Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

dec
2

Nieuwe Regeling cofinanciering sectorplannen gepubliceerd

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de 'Regeling cofinanciering sectorplannen 2015' gepubliceerd. De regeling richt zich specifiek op de cofinanciering van sectorplannen die de overgang bevorderen van-werk-naar-werk en van-werkloosheid-naar-werk, met de mogelijkheid van brug-WW. Het nieuwe tijdvak voor het indienen van aanvragen is geopend van 15 januari tot en met 29 mei 2015. Hiervoor is een budget van 150 miljoen beschikbaar. Indien dit budget niet geheel wordt gebruikt, kan het ministerie besluiten om nog een volgend aanvraagtijdvak te openen.

Het doel van de 'Regeling cofinanciering sectorplannen 2015' is om gewenste overgangen vanuit werk en vanuit werkloosheid naar hetzelfde of een ander beroep te stimuleren bij een andere werkgever. Een sectorplan moet worden opgesteld en uitgevoerd door een samenwerkingsverband. Dit samenwerkingsverband bestaat altijd tenminste uit een werkgeversorganisatie en een werknemersorganisatie. Provincies en (centrum)gemeenten kunnen een actieve rol spelen bij regionale sectorplannen. Het is de bedoeling dat het samenwerkingsverband de arbeidsmarktanalyse toespitst op kansrijke beroepen in de sectoren en/of regio’s waarin naar verwachting op de korte en (middel)lange termijn vacatures beschikbaar zijn. Op basis hiervan treft het samenwerkingsverband een of meer maatregelen om mensen naar deze vacatures toe te leiden. De cofinanciering door het ministerie bedraagt maximaal 50% van de projectkosten. Maatregelen in sectorplannen komen voor een maximale termijn van twee aaneengesloten jaren voor cofinanciering in aanmerking. De aanvang van deze termijn kan niet eerder liggen dan 2 december 2014.

De hoofdaanvrager moet het sectorplan indienen namens het samenwerkingsverband. Als hoofdaanvrager kan worden aangewezen een werkgeversorganisatie, een werknemersorganisatie of een O&O-fonds. Voor het bepalen van het bereiken van het subsidieplafond worden de subsidieaanvragen op volgorde van binnenkomst behandeld, waarbij alleen een volledige subsidieaanvraag in behandeling wordt genomen.

Met de nieuwe regeling wordt ook beoogd om baanwisselingen waarbij aanzienlijke omscholing nodig is voor een overstap naar een andere werkgever, al dan niet in een ander beroep, beter te ondersteunen. In deze gevallen kunnen werknemers, die deelnemen aan de maatregelen uit sectorplannen uit het derde aanvraagtijdvak en zich omscholen, ook gebruikmaken van de zogenoemde brug-WW. In de brug-WW ontvangt de werknemer een WW-uitkering over de uren dat hij scholing volgt, in combinatie met een baan bij een andere werkgever. Daarnaast betaalt de werkgever salaris voor de uren waarin wordt gewerkt.

De artikelen 3.2 tot en met 3.5 van de regeling geven een overzicht van de subsidiabele activiteiten per thema:
• van werk naar een ander beroep (artikel 3.2);
• van werk naar hetzelfde beroep (artikel 3.3);
• vanuit een uitkering op grond van de Werkloosheidswet naar een ander of hetzelfde beroep (artikel 3.4);
• van overig naar een ander of hetzelfde beroep (artikel 3.5).

Terug naar overzicht