Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

dec
2

Fonds NutsOhra publiceert eerste oproep 'Zorg en Perspectief'

Bij Fonds NutsOhra kunnen tot en met 30 januari 2015 voorstellen worden ingediend in het kader van de eerste oproep van het programma 'Zorg en Perspectief'. Voor dit programma is in de periode 2015 tot en met 2017 in totaal 5 miljoen beschikbaar, waarvan 1 miljoen is gereserveerd voor de eerste call. Het doel van het programma 'Zorg en Perspectief' is het verkleinen van het verschil in maatschappelijk perspectief tussen jongeren met een chronische aandoening en hun gezonde leeftijdgenoten.

De aanvraagperiode voor deze eerste call loopt van 6 januari 2015, 8.00 uur tot en met 30 januari 2015, 15.00 uur. Het fonds is voor deze call op zoek naar projecten waarin:
• Interventies worden ontwikkeld en uitgevoerd gericht op implementatie van ontwikkelingsgerichte zorg;
• Activiteiten worden ontwikkeld gericht op het verbeteren van de transitie van jongeren naar volwassen zorg;
• Activiteiten worden ontwikkeld gericht op ondersteuning van jongeren en hun gezinnen, bijvoorbeeld door gezinscoaches;
• Activiteiten worden ontwikkeld gericht op het bevorderen van maatschappelijke participatie van jongeren uit de doelgroep, in het bijzonder binnen de domeinen zorg, sport en/of school;
• Gezamenlijk activiteiten worden ontwikkeld die kunnen leiden tot het in 2015 uitbrengen van tenminste één pledge binnen het Nationaal Programma Preventie binnen de domeinen zorg, sport en/of onderwijs;
• Activiteiten worden ontwikkeld waarbij voor tenminste drie kwetsbare aandoeningen in kaart wordt gebracht in hoeverre deze doelgroep in beeld is bij de nieuw gevormde wijkteams, of hun zorgvraag adequaat wordt beantwoord en welke knelpunten daarbij eventueel optreden.

Gezamenlijke aanvragen door meerdere partijen worden door het fonds gestimuleerd. Aanvragen door jongeren in samenwerking met andere relevante partijen krijgen voorrang. De vraagstelling van jongeren uit de doelgroep zelf moet leidend zijn. Dit betekent dat niet alleen met (medische) actoren uit de zorg wordt samengewerkt, maar ook met domeinen als onderwijs, sport en werk en met gemeenten.

Aanvragen kunnen worden ingediend door: stichtingen of verenigingen, door de overheid gefinancierde (onderwijs- of zorg)instellingen en vertegenwoordigers van de doelgroep met een chronische aandoening. De aanvraag kan ook gedaan worden door een samenwerkingsverband van kennisinstituten of onderzoeksinstellingen met aantoonbare ervaring in een of meer van de domeinen zorg, onderwijs, sport en werk. De genoemde instellingen sluiten voor het project met elkaar een samenwerkingsovereenkomst af.

18 december a.s. (van 10 tot 14 uur) organiseert Fonds NutsOhra een informatiebijeenkomst voor het programma 'Zorg en Perspectief'. Potentiele aanvragers kunnen hier hun vragen stellen of een (concept) projectplan.voorleggen. Aanmelden voor de bijeenkomst is mogelijk door een korte beschrijving van een project of idee aan de programmasecretaris te sturen: hetty_hessels@fondsnutsohra.nl.

Terug naar overzicht