Nieuws

dec
2

Cultuurdeelname in Nederland onverminderd hoog

Nederland heeft een van de hoogste cultuurdeelnames van Europa. Dit blijkt uit 'Cultuur in Beeld', de jaarlijkse publicatie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De cultuurparticipatie in Nederland staat in de top 3 van Europa, na Denemarken en Zweden. Het gaat dan om het bezoek aan podiumkunsten, musea, bibliotheken, film, boeken lezen en luisteren en kijken naar culturele programma’s op radio en tv.

Volgens het ministerie geeft de publicatie inzicht in de eerste ontwikkelingen na het ingaan van de bezuinigingen van het vorige kabinet op de culturele instellingen in 2013. Het gaat om een eerste cijferbeeld over de nieuwe subsidieperiode. Er zijn maar weinig instellingen daadwerkelijk gestopt met hun activiteiten nadat ze van de rijksoverheid minder of geen meerjarige subsidie meer kregen. Maar volgens het ministerie zijn er kanttekeningen bij het positieve beeld. Enkele instellingen werden geconfronteerd met kortingen van verschillende overheden. De werklast van medewerkers ging omhoog, contracten werden geflexibiliseerd. Het aantal giften van met name de bedrijven, particulieren en private fondsen is sterk gedaald.

Om de toekombestendigheid van het cultuurstelsel te onderzoeken, komt minister Bussemaker voor de langere termijn met een onderzoeksagenda. Het gaat daarin bijvoorbeeld over de impact van veranderde publieksvoorkeuren, over de effecten van de flexibilisering op de arbeidsmarkt en over het stimuleren van creatieve vakken in het onderwijs.

Zowel de publicatie als de begeleidende kamerbrief zijn als pdf te downloaden.

Terug naar overzicht