Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

dec
2

Noord-Holland wijzigt subsidieplafonds restauratie rijksmonumenten

Noord-Holland heeft de subsidieplafonds voor 2013 voor de Uitvoeringsregeling restauratiesubsidies rijksmonumenten gewijzigd. Het subsidieplafond voor het onderdeel 'een organisatie voor monumentenbehoud die belast is met het eigendom, het behoud, de exploitatie of de herbestemming van het rijksmonument zonder woonfunctie' wordt met € 1.738.148 verlaagd tot € 1.287.802. 

Het bedrag van € 1.738.148 wordt toegevoegd aan het subsidieplafond voor het onderdeel 'een natuurlijke of rechtspersoon die eigenaar is van een rijksmonument, of die belast is met de exploitatie en het behoud van het rijksmonument', dat hiermee uitkomt op in totaal € 4.764.098.

De regeling is momenteel gesloten. Er kunnen geen aanvragen worden ingediend.

Terug naar overzicht