Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

dec
2

Noord-Holland krijgt subsidieregeling voor collectieve zelfbouw

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben de Uitvoeringsregeling subsidie collectieve zelfbouw vastgesteld. Bij collectieve zelfbouw neemt een groep burgers het initiatief tot het bouwen van hun eigen koopwoningen. Zij organiseren zich hiervoor in een stichting of vereniging zonder winstoogmerk. Deze treedt op als opdrachtgever naar architect en aannemer. Voor de periode 2013-2014 is een subsidieplafond van € 100.000 vastgesteld voor de initiatieffase en € 636.000 voor de planontwikkelingsfase en de aanvullende subsidie.

De Uitvoeringsregeling is de voortzetting van de subsidie collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) van Noord-Holland.

Terug naar overzicht