Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

dec
2

GS Limburg komt met investeringsvoorstel voor versterking van provinciale economie

Het voorstel gaat om een investering in zeven projecten die in samenhang de economische positie van Limburg versterken. Het betreft vier projecten die passen binnen de Limburg brede campus- en kennisasontwikkeling en drie projecten die het innovatie-, woon- en vestigingsklimaat versterken:
• Institute for Science & Technology (InSciTe);
• Pilot- en Miniplants Facilities;
• Chemelot Materials Centre;
• Human Capital Agenda/Techniekplan Limburg;
• Q4/Maasfront in Venlo;
• Belvédère Maastricht;
• Centrumontwikkeling/Creative City Kerkrade.

Uitgangspunt in het voorstel aan Provinciale Staten is dat het ondersteunen in de vorm van subsidie of deelneming gelijke tred moet houden met het definitief ontwikkelen van de projecten. Aan de businesscases van in totaal € 130,1 miljoen voor de zeven projecten, zijn financieringstrajecten gekoppeld die voor de periode 2014-2018 voor € 87 miljoen ten laste van de immunisatiereserve komen (onderdeel van de Essent-reserve). Afhankelijk van de voortgang kunnen bepaalde onderdelen ook revolverend zijn. Voor de periode vanaf 2018 gaat het om maximaal € 20,1 miljoen. Daarnaast wordt voorgesteld € 23 miljoen uit de immunisatie-reserve revolverend in te zetten voor proefopstellingen voor nieuwe businesscases/fabrieken (Pilot- en Miniplants Facilities) op de Chemelot Campus.

De behandeling van dit voorstel staat op de agenda van de Statencommissie Economie Bestuur en Duurzaamheid op 13 december 2013. Definitieve besluitvorming vindt plaats tijdens de vergadering van Provinciale Staten op 7 februari 2014.

Terug naar overzicht