Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

dec
2

BVE-subsidies: rectificatie subsidie voor Skills Netherlands

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een rectificatie gepubliceerd van de Regeling BVE subsidies. Het gaat om de subsidie voor het kalenderjaar 2014 aan Stichting Skills Netherlands. Dit bedrag was voor 2014 bepaald op € 475.000 en wordt nu € 500.000.

Met de Regeling BVE-subsidies kunnen subsidies worden verstrekt op het terrein van beroepsonderwijs en volwasseneducatie. Binnen deze regeling kan subsidie worden verstrekt voor een aantal specifieke activiteiten:
• promotie van het beroepsonderwijs;
• Europese aangelegenheden;
• intensivering en verbetering van taal- en rekenonderwijs;
• actieplan laaggeletterdheid;
• arbeidsmarktinformatie;
• kennisontsluiting, kennisontwikkeling en kennisverspreiding;
• ondersteuning van vluchteling-studenten;
• loopbaanoriëntatie en begeleiding;
• ondersteuning informatiehuishouding en ICT-systemen.

Terug naar overzicht