Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

dec
2

Aanpassing Regeling cofinanciering sectorplannen

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft, naar aanleiding van de begrotingsafspraken, de Regeling cofinanciering sectorplannen aangepast. Vanaf de volgende aanvraagperiode kan de regeling niet meer worden ingezet voor het financieren van vervroegde uittreding. De wijziging zal gelden voor nieuwe aanvragen vanaf 2014. Verder zijn er enkele technische wijzigingen doorgevoerd.

De regeling is daarnaast op twee punten verhelderd binnen het onderdeel BBL-trajecten. Voor deze trajecten is geen afzonderlijke verantwoording meer nodig. De einddeclaratie wordt nu in één keer voor alle maatregelen uit het sectorplan ingediend. Met de regelwijziging wordt ook verduidelijkt dat bij een BBL-maatregel, evenals bij de andere loonkostensubsidies, een vaste opslag van 32% op de loonkosten (maximaal 20% wettelijk minimumloon) berekend kan worden.

Terug naar overzicht