Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

nov
2

Steun voor strategisch belangrijke onderzoeksprogramma’s

Op basis van deze nieuwe regeling wordt subsidie verstrekt aan in Nederland gevestigde onderzoeksinstituten voor het uitvoeren van strategisch belangrijke onderzoeksprogramma's. Een dergelijk onderzoeksprogramma moet invulling geven aan een aantal (voor de rijksoverheid) belangrijke doelstellingen.

In aanmerking komen onderzoeksinstituten die niet kwalificeren als een TO2-instituut. Het kan gaan om zowel reguliere onderzoeksinstituten (instituten die zijn aangewezen als reguliere uitvoerders van strategisch belangrijke onderzoeksprogramma’s) als niet-reguliere onderzoeksinstituten (instituten die niet zijn aangewezen als uitvoerders van strategisch belangrijke onderzoeksprogramma’s). Vooralsnog zijn twee reguliere onderzoeksinstituten aangewezen: Stichting Holst Centre en Stichting Wetsus.

Op grond van de SBO wordt voor een periode van ten hoogste vijf jaar subsidie verstrekt ten behoeve van een strategisch belangrijk onderzoeksprogramma. Een gesubsidieerd onderzoeksprogramma betreft een samenhangend geheel van activiteiten dat bestaat uit fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling, eventueel aangevuld met de bouw of het upgraden van onderzoeksinfrastructuur ten behoeve van deze onderzoeksactiviteiten.

De subsidie voor
niet-economisch fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling bedraagt 100% van de subsidiabele kosten. Voor economische activiteiten bedragen de basispercentages van de steunintensiteit 100% van de subsidiabele kosten (fundamenteel onderzoek), 50% van de subsidiabele kosten (industrieel onderzoek) en 25% van de subsidiabele kosten (experimentele ontwikkeling). Voor de bouw of het upgraden van onderzoeksinfrastructuur bedraagt de steunintensiteit 50% van de subsidiabele kosten.

Het maximumsubsidiebedrag per subsidieaanvrager per strategisch belangrijkonderzoeksprogramma bedraagt € 20 miljoen als de activiteiten overwegend bestaan uit fundamenteel onderzoek en/of industrieel onderzoek en € 15 miljoen als de activiteiten overwegend bestaan uit experimentele ontwikkeling door een onderzoeksinstituut. Verder geldt dat maximaal 25% van de totale subsidie van het desbetreffende strategisch belangrijke onderzoeksprogramma bestemd kan zijn voor de investering in de bouw of het upgraden van onderzoeksinfrastructuur ten behoeve van dit strategisch belangrijk onderzoeksprogramma.

Aanvragen kunnen na publicatie van een oproep worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Voor reguliere onderzoeksinstituten zijn twee openstellingen gepubliceerd, één voor een aantal onderzoeksprogramma’s van de Stichting Holst Centre en één voor een onderzoeksprogramma van Stichting Wetsus. 
Deze beide openstellingen lopen van 3 november tot en met 10 november 2022. Voor Stichting Holst Centre is het plafond vastgesteld op € 10 miljoen. Voor Stichting Wetsus gaat het om € 13,6 miljoen.

In de komende periode wordt geen openstelling van de SBO voor niet-reguliere onderzoeksinstituten verwacht.

Terug naar overzicht