Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

nov
2

Nieuwe regeling voor stimuleren OV-ambassadeurprojecten

Het doel van deze nieuwe regeling is het stimuleren van zogenaamde OV-ambassadeurprojecten. Dit zijn projecten om het gebruik van het openbaar vervoer (OV) door onder andere mensen met een beperking te stimuleren. Er is een budget van € 1,1 miljoen beschikbaar. In aanmerking komen gemeenten.

De specifieke uitkering oftewel SPUK wordt verstrekt voor een OV-ambassadeurproject. Dit is een gemeentelijk project, gericht op het stimuleren van deelname aan het openbaar vervoer door de doelgroep met de inzet van OV-ambassadeurs. De doelgroep van het project bestaat uit personen met een mobiliteitsbeperking en personen die om andere dan financiële redenen een drempel ervaren bij het gebruik maken van het openbaar vervoer.

De specifieke uitkering bedraagt ten hoogste € 25.000. Een gemeente kan maximaal één specifieke uitkering ontvangen.

Aanvragen kunnen van 1 januari 2023 tot en met 1 juli 2025 worden ingediend bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De subsidie wordt verstrekt op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Terug naar overzicht