Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

nov
2

EFRO-beheerautoriteiten publiceren Handboek EFRO 2021-2027

Het handboek is opgesteld door de vier EFRO-beheerautoriteiten in Nederland:

  • Samenwerkingsverband Noord-Nederland (Beheerautoriteit Noord), dat zich richt op het grondgebied van de provincies Drenthe, Friesland en Groningen;
  • provincie Gelderland (Beheerautoriteit Oost), die zich richt op het grondgebied van de provincies Gelderland en Overijssel;
  • Stimulus Programmamanagement (Beheerautoriteit Zuid), die zich richt op het grondgebied van de provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland;
  • gemeente Rotterdam (Beheerautoriteit West), die zich richt op het grondgebied van de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland en Utrecht.


Het handboek kan tussentijds worden aangepast. De meest recente versie van het handboek is steeds te vinden op de websites van de beheerautoriteiten. Daar waar dat van toepassing is, is in de tekst met een hyperlink een verwijzing gemaakt naar de documentatie (bijvoorbeeld regelgeving) waaraan wordt gerefereerd. Deze hyperlinks kunnen gebruikt worden in de digitale versie.

Het handboek is bedoeld ter ondersteuning en heeft geen juridische status, maar aanvragers voldoen in opzet aan de geldende regelgeving als zij werken in overeenstemming met het handboek. Het handboek voorziet echter niet in alle uitzonderlijke situaties.

Zie voor meer informatie: 
https://www.stimulus.nl/opzuid-2021-2027/2022/11/01/handboek-efro-2021-2027-beschikbaar/

Terug naar overzicht