Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

nov
2

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht stimuleert de opvang van water

Het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft de Stimuleringsregeling geef groen en water de ruimte (GGWRAGV) gepubliceerd.

Het doel van de nieuwe regeling is het ondersteunen van initiatieven die woonwijken klimaatbestendig maken. Voor 2021 is een budget van € 125.000 beschikbaar. Voor 2022 gaat het om € 150.000 en voor de jaren 2023 tot en met 2027 is jaarlijks € 250.000 beschikbaar.

In aanmerking komen inwoners van het werkgebied van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht die in een stedelijk gebied wonen. Ook organisaties die geen doel hebben om winst te maken (zoals buurtinitiatieven en VVE’s) komen in aanmerking.

De subsidie wordt verstrekt voor maatregelen die ervoor zorgen dat in een buurt of een tuin meer water opgevangen wordt. Het kan bijvoorbeeld gaan om een groendak, polderdak, daktuin, een regenton, terrassen en paden waar regenwater doorheen kan, tegels vervangen voor groen, maar ook een ontwerp voor een tuin die klimaatbestendig wordt ingericht.

De subsidie voor inwoners bedraagt per huisadres maximaal € 1100. De hoogte van de subsidie voor organisaties is maximaal 50% van de kosten tot een maximumbedrag van € 25.000 per aanvrager en activiteit.

Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend bij het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

Terug naar overzicht