Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

nov
2

Twee Drentse POP3-openstellingen voor innovaties Veenkoloniën

De provincie Drenthe heeft twee nieuwe openstellingen bekendgemaakt voor de Verordening POP3-subsidies provincie Drenthe (POP3DR).

Het betreft de openstelling 'Samenwerking voor innovaties Veenkoloniën 2020' en 'Samenwerking voor innovaties biodiversiteit Veenkoloniën 2020'.

Samenwerking voor innovaties Veenkoloniën 2020
Deze openstelling – die loopt van 16 november 2020 tot en met 27 november 2020 – is gericht op samenwerkingsverbanden bestaande uit minimaal één landbouwer of organisatie die landbouwers vertegenwoordigt en minimaal één partij uit de Veenkoloniën (de gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen, Midden-Drenthe, Tynaarlo, Midden-Groningen, Pekela, Stadskanaal, Veendam en Westerwolde). Geen van de partijen neemt meer dan 70% van de subsidiabele kosten voor haar rekening.

Subsidie kan worden verstrekt voor de uitvoering van een innovatieproject dat zich bevindt op TRL-niveau 4, 5, 6 en/of 7 en enkel voor zover dit betrekking heeft op productiviteitsverhoging van de zetmeelaardappelteelt in de Veenkoloniën door het ontwikkelen van nieuwe aardappelrassen met een hoog eiwitgehalte.

De hoogte van de subsidie is minimaal € 400.000 en maximaal € 450.000 (dit is tevens het subsidieplafond).

Zie ook: https://www.officielebekendmakingen.nl/prb-2020-8031.html

Samenwerking voor innovaties biodiversiteit Veenkoloniën 2020
Deze openstelling – die loopt van 16 november 2020 tot en met 27 november 2020 – is gericht op gecertificeerde agrarische collectieven in de Veenkoloniën (de gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen, Midden-Drenthe, Tynaarlo, Midden-Groningen, Pekela, Stadskanaal, Veendam en Westerwolde), samenwerkingsverbanden van twee of meer gecertificeerde agrarische collectieven en samenwerkingsverbanden bestaande uit één of meerdere gecertificeerde agrarische collectieven samen met landbouwers, producentengroeperingen, coöperaties of brancheorganisaties.

Subsidie kan worden aangevraagd voor:

  • het formuleren van een regionaal of sectoraal plan voor het bereiken van toekomstgerichte landbouw;
  • de uitvoering van proefprojecten ter uitvoering van het regionale of sectorale plan;
  • monitoring van en gegevensverzameling over de uitvoering en opbrengsten van de proefprojecten.


De activiteiten moeten gericht zijn op het praktijkrijp maken van kennis en innovatie alsmede één of meerdere van de volgende thema's:

  • maatregelen die leiden tot een geringer grondstoffengebruik of een meer gesloten kringloop, met als resultaat een vermindering van de emissie van milieubelastende stoffen naar bodem, lucht en grond- en oppervlaktewater en minder uitputting van hulpbronnen en grondstoffen;
  • klimaatmitigatie;
  • klimaatadaptatie;
  • behoud en versterking van de biodiversiteit en de omgevingskwaliteit.


De hoogte van de subsidie wordt per geval bepaald, maar moet minimaal € 150.000 bedragen. Het subsidieplafond bedraagt € 550.000.

Zie ook:  https://www.officielebekendmakingen.nl/prb-2020-8001.html

Terug naar overzicht