Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

nov
2

Rregeling voor professionalisering lokale omroepen verlengd

Het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek (SVDJ) heeft een wijziging van de subsidieregeling 'Pilot Journalistieke Professionalisering Lokale Publieke Mediadiensten' gepubliceerd.

Het betreft een verlenging van de regeling waardoor de twintig projecten die in 2020/2021 subsidie krijgen binnen de regeling, verlenging van hun subsidie aanvragen. Hierdoor kunnen zij de professionaliseringsstappen die zij in korte tijd hebben gemaakt bestendigen, en langer doorgaan met de lopende projecten.

Dit betekent dat de pilotregeling niet opnieuw wordt opengesteld voor omroepen die op dit moment niet meedoen aan de pilot, maar dat alleen de omroepen die uitmaken van de eerste pilotgroep aanspraak kunnen maken op verlenging. In hun aanvraag voor verlenging dienen omroepen aannemelijk te maken dat de eerste maanden van de pilot al hebben bijgedragen aan de professionalisering van hun omroep en het verbeteren van het nieuwsaanbod in hun verzorgingsgebied. Dit wordt meegewogen in de beoordeling van de aanvraag, evenals de oorspronkelijke criteria: ambitie, soortelijk gewicht, uitvoerbaarheid en samenwerking. Het is dus niet gezegd dat alle twintig pilotomroepen automatisch doorgaan na 1 maart 2021.

Er is € 1,55 miljoen beschikbaar voor de verlenging van de pilot in 2021. De looptijd van de verlenging is beperkt tot negen maanden.

Over de regeling
De regeling heeft de vorm van een pilot en staat open voor lokale publieke omroepen die – al dan niet in een samenwerkingsverband met andere lokale omroepen – serieuze plannen hebben om zich als journalistieke organisatie verder te ontwikkelen. De subsidie is bestemd voor het aanstellen van journalisten en ondersteunende medewerkers die de continuïteit, de spreiding, de diepgang en de kwaliteit van het nieuws moeten verbeteren.

Terug naar overzicht