Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

nov
2

Drenthe publiceert nieuwe regeling voor collectieve energie-initiatieven

De provincie Drenthe heeft de Subsidieregeling collectieve energie-initiatieven (CEIDR) gepubliceerd.

Deze al aangekondigde nieuwe regeling heeft tot doel een bijdrage te leveren aan het ontstaan van energiecollectieven en lokale energieprojecten op het gebied van besparing en duurzame energie en deze collectieven helpen tot uitvoering te komen. De regeling zal lopen van 2021 tot en met 2023. Voor deze periode is een budget van € 300.000 beschikbaar.

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan een energiecollectief (al dan niet in oprichting) of bewonersgroep (al dan niet in oprichting) uit de provincie Drenthe. Onder een energiecollectief/bewonersgroep wordt verstaan: een groep van minimaal drie bewoners, georganiseerd in de vorm van een coöperatie of vereniging met als doel het uitvoeren van gemeenschappelijke duurzame energieprojecten.

Subsidie kan worden verstrekt voor het oprichten van een energiecollectief/bewonersgroep en voor het opzetten, voorbereiden en uitvoeren van een lokaal energieproject.

De subsidie bedraagt voor:

  • kosten die gemaakt worden voor het oprichten van een coöperatie of vereniging: maximaal € 5000;
  • kosten die gemaakt worden voor de voorbereiding van energieprojecten: maximaal € 7500;
  • proceskosten die gemaakt worden voor de uitvoering van een energieproject in collectief beheer en gebruik: maximaal € 10.000 en niet meer dan 75% van het totale financieringsbudget.


Aanvragen kunnen vanaf 1 januari 2021 worden ingediend bij de provincie Drenthe en worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Terug naar overzicht