Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

nov
2

Overijssel wijzigt POP3 subsidie voor jonge landbouwers

Van 3 december 2018 tot en met 8 februari 2019 kunnen jonge landbouwers in Overijssel weer aanvragen indienen voor fysieke investeringen in verduurzaming van hun bedrijf. De subsidie is één van de paragrafen uit het plattelandsontwikkelingsprogramma POP3. Gedeputeerde Staten hebben deze paragraaf op een aantal punten aangepast. De toelichting, weigeringsgronden en lijst van fysieke investeringen zijn herzien.

Er kan uitsluitend subsidie worden aangevraagd voor investeringen, die op de investeringslijst vermeld staan. Voor elke investering kunnen punten worden toegekend. De aanvragen worden gerangschikt op de score van die investeringen. Deze score wordt bepaald aan de hand van de duurzaamheidsscore. De lijst van fysieke investeringen gericht op verduurzaming van landbouwbedrijven is als volgt:

 • Zonnepanelen en zonnecollectoren: score 6;
 • Windmolen: score 4; 
 • Kleine windturbine: score 6; 
 • Systemen voor precisielandbouw: score 8; 
 • Mechanische mestscheidingsinstallatie: score 6; 
 • Machines voor niet kerende grondbewerking en mechanische onkruidbestrijding: score 9; 
 • Machine voor spitten en zaaien en poten/planten tegelijk: score 9;
 • Voorzieningen voor weidegang: score 7; 
 • Koematras, waterbed: score 8;
 • Varkensvriendelijke vloeren: score 8; 
 • Open water voorzieningen voor pluimvee: score 6; 
 • Pad cooling in stallen voor veehouderij: score 8; 
 • Temperatuurregulatie door warmte wisselaars, warmtepompen of aardwarmtesystemen: score 7; 
 • Waterbeheer voorzieningen ter verlaging van risico’s van verontreiniging door erfafspoeling: score 6; 
 • Spuitmachine met restvloeistof reductie in de akkerbouw, bloembollen-, boom-, fruit- of vollegrondteelt: score 9; 
 • Emissie arme vloeren voor stallen melkveehouderij: score 9; 
 • Biobed of biofilter: score 5; 
 • Fijnstof reducerende maatregelen: score 8; 
 • Geautomatiseerd systeem voor afvoer van bovenmatig strooisel van de vloeren van pluimveestallen: score 6; 
 • Luchtwassystemen in de veehouderij: score 5; 
 • Omgekeerde osmose: score 6; 
 • Potafdekinstallatie boom-, vaste planten- of sierteelt: score 5; 
 • Elektrische voertuigen, gericht op het uitoefenen van landbouwgerichte activiteiten: score 6; 
 • Automatisch ruwvoermengsysteem voor herkauwers: score 7; 
 • Technieken om bodemverdichting tegen te gaan: score 8; 
 • Systemen om productierisico’s te verkleinen: score 6.

Terug naar overzicht