Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

nov
2

Nieuwe stimuleringssubsidie ZonMw Meer Kennis met Minder Dieren

Tot en met 31 december 2018 kunnen bij ZonMw aanvragen worden ingediend voor de oproep Stimuleringssubsidie Proefdiervrije Innovaties ronde 1 binnen het programma Meer Kennis Met Minder Dieren. Er is in totaal € 120.000 beschikbaar. De maximale bijdrage is € 30.000. In opdracht van LNV stelt ZonMw de subsidie beschikbaar voor consortia die als doel hebben bij de NWA, EU of andere grotere subsidieplatforms een aanvraag in te dienen die de transitie naar proefdiervrije innovaties helpt versnellen.

De stimuleringssubsidie richt zich op (nog op te richten of recent opgerichte) interdisciplinaire- en kennisketen brede consortia op het vlak van proefdiervrije innovaties. Deze consortia kunnen ondersteuning aanvragen bij het vormen- en/of uitbreiden van het consortium, de organisatie van bijeenkomsten voor het concretiseren van onderzoeksvragen en/of het schrijven van een subsidieaanvraag voor een subsidieoproep binnen de NWA, EU of ander groter subsidieplatform. Doel van de nog in te dienen subsidieaanvraag zal zich primair moeten richten op het direct bijdragen aan de versnelling van de transitie naar proefdiervrije innovaties. Het eindproduct zal een door het consortium volledig uitgewerkte subsidieaanvraag zijn welke ingediend zal worden bij de NWA, EU of ander groter subsidieplatform in 2019.

 

Het programma Meer Kennis met Minder Dieren (MKMD) ondersteunt de transitie naar proefdiervrije innovaties “Nederland voorloper in de internationale transitie proefdiervrije innovatie”. Het MKMD programma draagt hier o.a. aan bij door kwalitatief hoogwaardige onderzoeksprojecten te financieren. Ter invulling van deze doelstelling kent het programma meerdere modules. Deze oproep maakt onderdeel uit van de Module Kennisinfrastructuur.

Terug naar overzicht