Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

nov
2

AMIF en ISF 2014-2020 gewijzigd

De Subsidieregeling AMIF en ISF 2014–2020 is gewijzigd. Het gaat o.a. om een nieuwe openstelling, om gewijzigde budgetten, om de projectduur en om doorvoering van een organisatiewijziging bij de nationale politie. Het nieuwe aanvraagtijdvak voor AMIF van 1 februari 2019, 09.00 uur, tot en met 28 februari 2019, 17.00 uur.

De budgetten zijn voor AMIF zijn nu als volgt:

  • Voor het behoud en verbeteren van de kwaliteit van het opvang- en asielstelsel: € 9.379.708 (was € 11.100.000). Voor subsidies aan organisaties met een de jure monopoliepositie is van dit plafond een bedrag gereserveerd van € 5.627.825 (was € 6.600.000);
  • Voor de bevordering van de participatie in de samenleving van onderdanen van een niet-westers derde land en hun naaste verwanten: € 8.557.969 (was € 11.822.259);
  • Voor de bevordering van terugkeer van vreemdelingen die geen recht op verblijf in Nederland hebben dan wel van vreemdelingen die nog in afwachting zijn van een beslissing op hun verzoek tot verblijf, dan wel van vreemdelingen met een tijdelijk verblijfsrecht: € 14.156.950 (was € 14.192.602). Voor subsidies aan organisaties met een de jure monopoliepositie is van dit plafond een bedrag gereserveerd van € 7.078.475 (was € 4.370.469). 

De maximale omvang van de subsidiabele kosten voor onderdeel B Integratie gaan € 1 miljoen bedragen. Verder wordt de duur van een project gewijzigd van maximaal 36 maanden naar einddatum van 1 januari 2022.

 

De subsidieregeling Europese migratie- en veiligheidsfondsen voor de programmaperiode 2014-2020 heeft betrekking op gelden uit het Europese Fonds voor Asiel, migratie en integratie (AMIF, Asylum, Migration and Integration Fund / Asiel, Migratie en Integratiefonds) en het Fonds voor interne veiligheid (ISF, Internal Security Fund / Fonds voor de Interne Veiligheid). De verordeningen bieden een breed kader voor de besteding van de Europese migratie- en veiligheidsfondsen. Het AMIF heeft drie hoofdthema’s, namelijk Asiel & Opvang, Integratie en Terugkeer. Het ISF bestaat uit twee onderdelen: Politiesamenwerking, criminaliteitsbestrijding en crisisbeheersing en Buitengrenzen/Visa.

Terug naar overzicht