Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

nov
2

ZonMw publiceert oproepen Gewoon Bijzonder

ZonMw heeft twee oproepen binnen Gewoon Bijzonder van het Nationaal Programma Gehandicapten gepubliceerd. Eén is gericht op mensen met een ernstig meervoudige beperking (EMB) en hun familie en vrienden, de ander op mensen met een (matig of ernstig) verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag (VB MVG) en hun familie, vrienden en begeleiders. Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 12 december 2017. Voor elke oproep is € 800.000 beschikbaar. De maximale bijdrage is € 400.000.

Aanleiding voor de EMB oproep is dat mensen met EMB op alle vlakken van het dagelijkse leven en gedurende de hele dag (bijna) volledig afhankelijk zijn van anderen. Mensen met EMB hebben uiteraard, net als ieder ander, recht op een zo optimaal mogelijke ontwikkeling, maar zijn niet zelfstandig in staat om de wereld te ontdekken en ervaringen op te doen. Daarvoor hebben ze de relatie met anderen nodig. Veelal moet hun familie, maar ook zorgprofessionals, de wereld naar hen toe brengen; begrijpelijk en veilig maken, maar ook spannend en uitdagend. Om dit voor elkaar te krijgen en mensen met EMB beter te begrijpen en te ondersteunen is wetenschappelijke- en ervaringskennis nodig op vele terreinen. Mensen met EMB zijn verder kwetsbaar en hebben een sterk verhoogd risico op meerdere gezondheidsproblemen tegelijk. Diagnostiek en behandeling worden bemoeilijkt doordat iemand met EMB zelf niet met woorden kan aangeven wat hem of haar mankeert.

 

Voor de VB MVG oproep geldt dat veel professionals dagelijks problemen ervaren in de omgang met iemand met moeilijk verstaanbaar gedrag. Om dit gedrag beter te begrijpen is kennis nodig over de oorzaak van het gedrag en over de invloed van de fysieke omgeving op het gedrag. Daarnaast ontbreekt nog kennis over de effectiviteit van bepaalde interventies, aanpakken en benaderingen (do’s en dont’s). In deze ronde kan een relevant netwerk subsidie aanvragen voor een set van verschillende onderzoeken/projecten, die moet bestaan uit onderling samenhangende projecten die zich richten op ontwikkeling van kennis en op toepassing van kennis.

 

Projectideeën kunnen gezamenlijk worden ingediend door professionals in onderzoek, zorg, welzijn, onderwijs, (vertegenwoordigers van) mensen met een beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag, familie en vrienden, en eventuele andere relevante partners. Het samenwerkingsverband vormt een netwerk waarin praktijkgericht onderzoek plaatsvindt naar de kwaliteit van zorg en ondersteuning en de kwaliteit van leven voor mensen met EMB of een (matig of ernstig) verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag en hun familie en vrienden en/of begeleiders. Samenwerking met andere partijen, zoals gemeenten en/of zorgverzekeraars (voor zover relevant) wordt toegejuicht.

 

De set van projecten moet uiterlijk 1 januari 2019 van start gaan. De looptijd is maximaal 4 jaar.

Terug naar overzicht