Nieuws

nov
2

Subsidiemogelijkheden agrarisch natuurbeheer Noord-Holland uitgebreid

Onlangs maakten Gedeputeerde Staten van Noord-Holland het Openstellingsbesluit natuur- en landschapsbeheer 2018 bekend. In dit besluit werden onder meer subsidieplafonds bekendgemaakt voor de uitvoeringsregeling Natuur- en landschapsbeheer 2016-2021 (SVNL) van de provincie. In dit kader is een extra subsidieplafond voor vier jaar vastgesteld voor collectief agrarisch natuurbeheer.

Vanaf het begrotingsjaar 2018 kan een vergoeding worden aangevraagd voor weide- en akkervogels, in de leefgebieden open akkerland, open grasland of droge dooradering. Hiervoor is jaarlijks € 430.000 gereserveerd en in totaal € 1.720.000.

 

Het extra subsidieplafond zal binnenkort in het Provinciaal blad bekendgemaakt worden.

Terug naar overzicht