Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

nov
2

Subsidiabel uurloon voor instandhoudingssubsdies vastgesteld

Met de instandhoudingssubsidie komt de overheid eigenaren van rijksmonumenten die geen woonhuis zijn, tegemoet in de onderhoudskosten. Bij een aanvraag worden de kosten vastgesteld waarover subsidie wordt verleend. Een onderdeel hiervan is het uurloon voor de uit te voeren werkzaamheden. Hieraan is een maximum gesteld dat subsidiabel is. Vanaf 1 november 2017 bedraagt dit maximaal subsidiabele uurloon € 39,50 exclusief algemene kosten, winst en risico en BTW. Dit geldt voor alle provincies.

U komt als eigenaar van een rijksbeschermde kerk, molen, fabriek of ander rijksmonument dat niet bestemd is als woonhuis, in aanmerking voor de instandhoudingssubsidie. Voor rijksmonumentale woonhuizen geldt dat alleen professionele organisaties voor monumentenbehoud, gemeenten, provincies en waterschappen subsidie aan kunnen vragen. 

 

Aanvragen kunnen worden ingediend van 1 februari tot en met 31 maart in het jaar voorafgaand aan de periode van zes kalenderjaren waarvoor subsidie wordt aangevraagd. Het gaat om sober en doelmatig onderhoud in deze periode, vastgelegd in een instandhoudingsplan. 

Terug naar overzicht