Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

nov
2

RVO organiseert nieuwe tender voor Regeling innovatieve windenergie op zee

Begin 2018 wordt een nieuwe tender geopend voor de Regeling innovatieve windenergie op zee. Deze regeling regelt de subsidieverstrekking voor kavel V van het windenergiegebied Borssele. Kavel V is in het desbetreffende kavelbesluit aangewezen als innovatiekavel. De subsidie voor ditt innovatiekavel kan bestaan uit zowel een exploitatiesubsidie, als een investeringssubsidie.

Voorafgaand aan deze tender heeft in januari 2017 een internetconsultatie plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot een verlaging van het minimale nominale vermogen voor de innovatiekavel van 12 naar 6 MW, een verhoging van de maximale investeringssubsidie en een verlaging van het bedrag van de tweede bankgarantie die door de subsidieontvanger moet worden gesteld. Naar aanleiding van deze consultatie is ook het kavelbesluit voor kavel V gewijzigd teneinde meer flexibiliteit te creëren ten aanzien van het aantal turbine-posities. Daarbij is ook het maximale rotoroppervlakte aangepast. De periode waarna de subsidieontvanger de productie-installatie in gebruik moet nemen is verlengd van vier naar vijf jaar.

 

Aanvragen kunnen worden ingediend van 2 januari 2018 tot en met 18 januari 2018. Meer informatie en een beschrijving van het Borssele kavel V vindt u op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). 

Terug naar overzicht