Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

nov
2

Nieuwe subsidiemogelijkheden in het kader van POP3 in Limburg

Gedeputeerde Staten van Limburg hebben in hun vergadering van 31 oktober twee nieuwe openstellingsbesluiten vastgesteld in het kader van POP3, de subsidie voor plattelandsontwikkeling. Het gaat om de tweede tranche van de maatregel Niet-productieve investeringen water en de derde ronde van de Jonge Landbouwersregeling.

De paragraaf niet-productieve investeringen water is bedoeld voor investeringen in het landelijk gebied, die betrekking hebben op de (her)inrichting of transformatie en het beheer van het watersysteem voor landbouw-, water- en klimaatdoelen. De investeringen moeten een directe link hebben met landbouw. De tweede tranche is geopend van 13 november tot en met 22 december 2017. Het subsidieplafond is nog niet bekend.

 

Subsidie in het kader van de paragraaf Fysieke investeringen in verduurzaming van agrarische ondernemingen van jonge landbouwers (JOLA) kan worden aangevraagd van 4 december 2017 tot en met 15 januari 2018. Voor deze periode is een subsidieplafond van € 750.000 beschikbaar, dat voor 50% bestaat uit provinciale middelen en voor 50% uit Europese middelen.

 

Beide besluiten zullen binnenkort in het Provinciaal blad bekendgemaakt worden.

Terug naar overzicht