Nieuws

nov
2

Deadline regeling voor varkenshouders met een locatie met weinig toekomstperspectief verlengd

Op 1 september 2017 werd de regeling Omgevingskwaliteit geopend. Varkenshouders, die in het bezit zijn van een locatie met weinig toekomstperspectief, kunnen een financiƫle vergoeding aanvragen, om verantwoord met hun bedrijf te stoppen. De regeling wordt een week langer opengesteld. De uiterste indiendatum is nu 7 november 2017.

De prijs werd voorheen gebaseerd op de prijs van de varkensrechten in augustus 2017, maar wordt vanaf nu bepaald door de marktinformatie in december 2017. Om varkenshouders in de gelegenheid te stellen in te spelen op deze aanpassing, is de deadline met een week verschoven.

 

De regeling wordt in twee fasen uitgevoerd. In de eerste fase wordt ondersteuning geboden aan stoppende varkenshouder. De tweede fase richt zich op de ontwikkeling van toekomstbestendige bedrijven. Voor deze regeling is in totaal € 8 miljoen beschikbaar. De vergoeding voor het verantwoord stoppen is opgebouwd uit twee delen:

  • een marktconforme vergoeding voor het verkopen van de Varkensrechten aan het OBV, het Ontwikkelingsbedrijf Varkenshouderij Nederland, die is vastgesteld op peildatum 01-08-2017. De prijs van de Varkensrechten is afzonderlijk vastgesteld per Regio conform de indeling in de Meststoffenwet; en
  • een vastgestelde vergoeding voor de beëindiging van de intensieve veehouderijactiviteiten op het Veehouderijbedrijf.

Het totale bedrag wordt verdeeld volgens het tenderprincipe. Aan de aanvragers worden punten toegekend op basis van de factoren geurbelasting en geurhinder en vervolgens op basis van het aantal behaalde punten gerangschikt. De aanvrager met het hoogste aantal punten komt als eerste voor subsidie in aanmerking.

 

Voor de tweede fase zullen op een later moment voorwaarden worden vastgesteld.

Terug naar overzicht