Nieuws

nov
2

Regeling Festivals in Friesland 7 november open

De provincie Fryslân werkt vanaf 2017 met een nieuw festivalbeleid. Nu is er een aparte subsidieregeling met een onafhankelijke commissie voor festivals. Festivals kunnen vanaf 7 november a.s. een aanvraag indienen. De deadline is 23 november 2016. Het gaat om een aanvraag voor twee jaar, namelijk 2017 en 2018. Voor de komende vier jaar wordt een bedrag van ruim € 1,2 miljoen beschikbaar gesteld. Voor de spreiding en diversiteit zal Fryslân de aanvragen in drie categorieën opdelen. Dit zijn de categorieën Podiumkunstenfestival Leeuwarden, Podiumkunstenfestival Fryslân en Media-, beeldende kunst- en letterenfestival Fryslân. Voor 2017 en 2018 zijn de subsidieplafonds als volgt:

Podiumkunstenfestival Leeuwarden: € 130.000 per jaar (€ 260.000 totaal);
Podiumkunstenfestival Fryslân: € 150.000 per jaar (€ 300.000 totaal);
Media-, beeldende kunst,- en letterenfestival Fryslân: € 50.000 per jaar (€ 100.000 totaal).

In 2018 zal de provincie de regeling opnieuw openstellen voor 2019 en 2020.

Terug naar overzicht