Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

nov
2

UWV Onderzoekssubsidies: oproep voor inclusieve arbeidsmarkt

Het UWV heeft een nieuwe oproep geopend in het kader van haar onderzoekssubsidies. Tot en met 19 november 2015 kunnen beknopte aanvragen worden ingediend voor het subsidiethema 'De inclusieve arbeidsmarkt: de rol van de werkgever bij het creren van werkplekken'. Het doel van dit subsidiethema is inzicht te krijgen in de elementen van een kwalitatief goede match tussen werkgever en werknemer. Hiermee moet aan werkgevers kennis worden aangereikt die ze in de praktijk kunnen inzetten. 
Daarmee beoogt dit subsidiethema ook de kennislacunes op het terrein van matching tussen werkgevers en werknemers met een arbeidsbeperking op te sporen en in te vullen. Dit moet leiden tot een product dat werkgevers helpt om vast te stellen of en hoe zij arbeidsplaatsen voor werknemers met een arbeidsbeperking kunnen creëren binnen hun bedrijf.
Het subsidiethema is er niet op gericht om in algemene zin motieven van werkgevers en succes- en faalfactoren bij werving en aanname van werknemers met beperkingen in kaart te brengen. Voorop staat dat het onderzoek een bruikbaar eindproduct moet opleveren. Dit kan de vorm van een instrument krijgen, maar is niet noodzakelijk. Mogelijke vragen die in het onderzoek aan de orde kunnen komen, zijn:


Welke methoden zijn bekend om bedrijven te ondersteunen bij inzet van mensen met een arbeidsbeperking? Wat is bekend over de effectiviteit van deze methoden?


Wat is een goede match? Welke elementen, naast aanpassingen in werk en werkplek, zijn daarbij belangrijk? Welke elementen zijn bewezen effectief?


Hoe kan een werkgever inzicht krijgen in de elementen van een goede match voor het eigen bedrijf en hoe kan hij deze beïnvloeden?


Hoe kunnen de antwoorden op deze vragen vertaald worden naar praktische handvatten of tools voor werkgevers in de verschillende fasen, zodat dit werkgevers praktisch ondersteunt bij matching en aanname van werknemers met beperkingen?


Voor deze oproep is € 250.000 beschikbaar. Aanvragen kunnen worden ingediend door onderzoeksinstellingen en -organisaties. Maximaal twee aanvragen zullen worden gehonoreerd.
 
Met de Onderzoekssubsidies verstrekt het UWV subsidie voor het verrichten van onderzoek in het belang van arbeidsintegratie van personen met een structurele functionele beperking. Aanvragen moeten voldoen aan de eisen, zoals gesteld in de 'Beleidsregels UWV Onderzoekssubsidies 2013' en de startnotitie, te vinden op UWV Marktplaats. De belangrijkste kennisprojecten die UWV in 2014 en 2015 uitvoert, zijn opgenomen in de UWV Kennisagenda 2014-2015.

Terug naar overzicht