Nieuws

nov
2

Subsidieloket voor Noord-Nederlandse VIA regeling geopend

Vanaf vandaag kunnen MKB-ondernemers die gevestigd zijn in Noord-Nederland aanvragen indienen voor projecten gericht op valorisatie, en innovatie en voor projecten die een bijdrage te leveren aan een koolstofarme economie. Samenwerkingsprojecten van meerdere MKB ondernemers worden extra gestimuleerd door een hoger subsidiepercentage. De subsidie wordt verstrekt voor activiteiten gericht op de ontwikkeling van een nieuw product, dienst of procedé. Het gaat daarbij om de volgende activiteiten: de kosten die gemoeid zijn bij het inschakelen van een onafhankelijke adviesorganisatie en/of de materialen die behoren tot een prototype. 
 
Het project dient een bijdrage te leveren aan één of meer van de volgende maatschappelijke uitdagingen:

zekere, schone en efficiënte energie;
schone, veilige watervoorziening;
gezondheid, demografie en welzijn;
voedselzekerheid, duurzame landbouw en bio-economie.

Het subsidiepercentage van een project dat wordt ingediend door één aanvrager bedraagt 35%. Voor een project dat wordt ingediend door een samenwerkingsverband bedraagt het subsidiepercentage 50%. Het budget voor deze aanvraagperiode bedraagt € 7 miljoen, waarvan € 2 miljoen bestemd is voor projecten gericht op een koolstofarme economie. De aanvraagperiode sluit op 30 april 2016.
 

Terug naar overzicht