Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

nov
2

Nieuwe openstelling Nederlands-Duits uitwisselingsprogramma Jonge Kunst

Het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP) biedt ondersteuning voor projecten die bijdragen aan de grensoverschrijdende samenwerking en kennisuitwisseling tussen Nederlandse en Duitse culturele instellingen. De ondersteuning is bedoeld voor culturele projecten voor, door en met jongeren (in de leeftijd van 12 tot 25 jaar). Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 15 december 2015. De regeling wordt uitgevoerd in samenwerking met het Duitse Fonds Soziokultur. 
Een aanvraag bij het FCP kan worden ingediend door Nederlandse culturele organisaties zonder winstoogmerk (stichtingen en verenigingen). De Nederlandse aanvrager moet aannemelijk maken dat de Duitse partner(s) voor hun aandeel in het project een aanvraag hebben ingediend bij Fonds Soziokultur. De gezamenlijke bijdrage van beide fondsen bedraagt minimaal € 5.000 en maximaal € 25.000. De helft van deze bijdrage (minimaal € 2.500 en maximaal € 12.500) kan door de Nederlandse instelling bij het FCP worden aangevraagd. Beide fondsen ondersteunen samen maximaal 50% van de variabele projectkosten. Vanuit het FCP is in totaal een budget van € 50.000 beschikbaar.
 
Het culturele project mag een tijdsduur hebben van maximaal 24 maanden, maar mag niet starten voor 15 maart 2016.
 
Met het oog op het feit dat Nederland in 2016 mede-gastland is op de Frankfurter Buchmesse, wordt de nadruk in deze aanvraagronde gelegd op de disciplines taal/literatuur. Dit betekent dat de fondsen een extra impuls willen geven aan projecten, die een verbinding leggen met activiteiten in het kader van de beurs. De Buchmesse vindt plaats in oktober 2016.

Terug naar overzicht