Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

nov
2

Zuid-Holland opent subsidie onderhoud landschapselementen

De provincie Zuid-Holland opent binnenkort een subsidie voor onderhoud van landschapselementen. Aanvragen voor deze regeling kunnen worden ingediend van 16 november 2012 tot en met 15 januari 2013.
Aan aanvragers die een contract hebben gehad met Landschapsbeheer Zuid-Holland in het kader van de Stimuleringsregeling Onderhoud Landschapselementen zal voorrang worden verleend bij de behandeling van de aanvragen. Het contract dient verlopen te zijn vóór 31 december 2012. 

Voor het begrotingsjaar 2013 zijn tevens de tarieven voor onderhoud landschapselementen vastgesteld. Deze zijn als bijlage in het Provinciaal blad opgenomen.

Onderhoud landschapselementen is een van de paragrafen binnen de Subsidieregeling Landelijk Gebied (SLG). De Subsidieregeling Landelijk Gebied Zuid-Holland 2012 omvat alle projectsubsidies en boekjaarsubsidies die zich richten op de thema's landschap, recreatie, natuur en landbouw. Daarnaast bevat de regeling subsidiemogelijkheden, waarmee bestaande natuurdoelen worden ondersteund, zoals de realisatie van ecologische verbindingen en het soortenbeleid. Deze doelen zijn opgenomen in het Provinciaal meerjarenprogramma Landelijk Gebied 2007-2013 (pJMP).

Terug naar overzicht