Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

nov
2

Overijssel wijzigt diverse milieusubsidies

De provincie Overijssel hebben het hoofdstuk Bijzondere bepalingen milieu (hoofdstuk 8 van het subsidiebesluit) op een groot aantal punten gewijzigd:

Binnen de paragraaf Haalbaarheidsstudies nieuwe energie en energiescans (paragraaf 8.9 van het subsidiebesluit) zijn de criteria om voor subsidie in aanmerking te kunnen komen, voor zowel haalbaarheidsstudies als stimuleringsprojecten uitgebreid. Ook binnen de paragraaf Energiebesparende maatregelen bedrijven Overijssel (paragraaf 8.10 van het subsidiebesluit) zijn de criteria uitgebreid. Zo dient de minimale investering in een gerealiseerde maatregel minimaal € 4.000,- te bedragen. Aan de paragraaf Rijden op groengas en elektriciteit (paragraaf 8.11 van het subsidiebesluit) zijn een aantal voertuigcategorieën toegevoegd. Aan de paragraaf MKB Energielening (paragraaf 8.14 van het subsidiebesluit) zijn eveneens nieuwe criteria toegevoegd . Zo dient het pand waarvoor de energiebesparende maatregel bestemd is, ten minste één jaar oud te zijn. Ook dient de aanvragende MKB onderneming tenminste vier jaar bij de Kamer van Koophandel ingeschreven te staan. 

Daarnaast is de Duurzaamheidspremie (paragraaf 8.16 van het besluit) op een groot aantal punten gewijzigd. Van deze regeling kunnen uitsluitend particulieren gebruik maken.

Aanvragen voor de bovengenoemde paragrafen kunnen doorlopend worden ingediend. De voorwaarden, het subsidieplafond en de bijdrage variëren per paragraaf. 
Bovengenoemde wijzigingen zijn inmiddels ook opgenomen in de digitale versie van het uitvoeringsbesluit.

Terug naar overzicht