Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

okt
2

Twee nieuwe openstellingen JTF-regio Groningen-Emmen

Titel 2.8 JTF-Call 2023 voor strategische, groene projecten
Subsidie op grond van deze titel wordt verstrekt voor een strategisch project en de daarbij behorende scholing van nieuw of bestaand personeel in het werken binnen en met de te realiseren investeringen. Voor de openstelling is een budget van € 25 miljoen beschikbaar.

In aanmerking komen rechtspersonen, natuurlijke personen ingeschreven in het handelsregister en samenwerkingsverbanden van natuurlijke- of rechtspersonen.

Subsidie op basis van deze titel kan worden verstrekt voor:

 • strategische productieve investeringen, gericht op:
  • het vestigen van een productiefaciliteit waarmee kansen worden benut voor realisatie van een strategische grondstofhub voor hernieuwbare koolstof in de JTF-regio;
  • de vestiging van als strategisch aan te merken ‘net zero’ maakindustriebedrijven, producenten van technologieën die belangrijk zijn voor het realiseren van de Europese klimaatdoelstellingen.
 • een strategisch project gericht op het op- en uitbouwen van een kennisintensieve industriële waardecirkel met noordelijke impact.

De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten en minimaal € 7,5 miljoen en maximaal € 15 miljoen per strategisch project. Dit bedrag kan worden verhoogd met maximaal € 1 miljoen per project voor kosten van her-, bij- en omscholing.

Aanvragen kunnen van 20 oktober 2023 tot en met 1 mei 2024 worden ingediend via het online aanvraagsysteem (https://start.jtf-webportal.nl/) of via SNN. Er moet eerst preadvies worden gevraagd. Het preadvies geeft een advies over de mate waarin het project past binnen het doel van de subsidie. Een aanvraag voor een preadvies kan worden ingediend 2 oktober 2023 tot en met 29 januari 2024.

Titel 2.9 Steun aan arbeidsmarkttransitie 2.0
Subsidie op grond van deze titel wordt verstrekt voor projecten die ertoe bijdragen dat de aankomende en huidige beroepsbevolking beschikt over de juiste digitale, sociale en technische vaardigheden om de transformatie van de economie en de klimaattransitie mogelijk te maken. Voor deze openstelling is een budget van € 10 miljoen beschikbaar.

In aanmerking komen rechtspersonen, natuurlijke personen ingeschreven in het handelsregister en samenwerkingsverbanden van natuurlijke- of rechtspersonen.

Subsidie op grond van deze titel kan worden verstrekt voor activiteiten die:

 • de beroepsbevolking en de potentiële beroepsbevolking stimuleren tot scholing, ontwikkeling van vaardigheden en een leven lang ontwikkelen;
 • erop zijn gericht de leercultuur van de beroepsbevolking en bedrijven te stimuleren, met inbegrip van sociale innovatie en strategisch personeelsbeleid in het mkb;
 • om-, na- of bijscholing van deelnemers;
 • de startpositie van jongeren op de door transities veranderende arbeidsmarkt versterken;
 • de positie van werkzoekenden op de door transities veranderende arbeidsmarkt versterken; of
 • de uitstroom van opleidingen beter laten aansluiten op de vraag.

De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 5 miljoen per project.

Aanvragen kunnen van 9 oktober 2023 tot en met 31 maart 2024 worden ingediend via het online aanvraagsysteem (https://start.jtf-webportal.nl/) of via SNN.

Terug naar overzicht