Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

okt
2

Steun voor sociale duurzaamheid internationale waardeketens

Doel van dit nieuwe programma is om sociale duurzaamheid in internationale waardeketens te bevorderen met als focus de volgende drie sociale thema’s: verbetering van arbeidsomstandigheden, verbetering van lonen en inkomens van arbeiders of kleine toeleveranciers en bestrijding van kinderarbeid. Voor de eerste openstelling binnen het programma is € 4 miljoen beschikbaar. Er volgt ook nog een tweede openstelling, maar het is nog niet bekend wanneer deze zal lopen en wat het beschikbare budget wordt.

Het subsidieprogramma richt zich met name op samenwerkingsverbanden van lokale en internationale ondernemingen in de zogeheten risicosectoren, zoals landbouw (primaire productie of verwerking), kleding en textiel, mijnbouw (mineralen, natuursteen), of eventueel andere sectoren als kan worden onderbouwd dat er in die sector significante sociale risico’s spelen. Het samenwerkingsverband moet bestaan uit in elk geval: één onderneming, één lokale onderneming (dit kan ook een coöperatie zijn), één maatschappelijke organisatie én één lokale maatschappelijke organisatie (het vereiste van een lokale maatschappelijke organisatie is niet van toepassing als de andere deelnemende maatschappelijke organisatie beschikt over voldoende kennis van de lokale context en over een lokaal netwerk).

De rol van penvoerder wordt vervuld door een onderneming die deel uitmaakt van de desbetreffende keten of een maatschappelijke organisatie, in beide gevallen met een statutaire zetel in Nederland of een statutaire zetel in het buitenland en een vestiging of vaste inrichting in Nederland.

Om voor subsidie in aanmerking te komen moet de aanvraag betrekking hebben op een project bestaande uit een fase A (een lokaal impactonderzoek en het opstellen van een actieplan) en een fase B (de implementatie van het actieplan.

De subsidie bedraagt per aanvraag maximaal 70% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 500.000.

Aanvragen kunnen van 2 oktober 2023 tot en met 18 december 2023 worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Er is sprake van een verplicht adviestraject aan de hand van een daartoe ingediende ‘quick scan’. Het adviestraject eindigt met een advies van een RVO-adviseur. De uitkomst van het adviestraject is niet bindend. De quick scans kunnen niet later worden ingediend dan vier weken voor sluiting van de aanvraagtermijn van een openstelling.

Terug naar overzicht