Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

okt
2

Openstelling JTF-regio Zeeuws-Vlaanderen/Vlissingen-Oost

Voor deze openstelling is een budget van € 9.455.431 beschikbaar (eventueel verhoogd met resterende budgetten uit eerdere openstellingen). Daarnaast stelt het Rijk € 1.913.515 extra cofinanciering beschikbaar.

Het doel van de subsidie op grond van deze titel is het ondersteunen van projecten die passen binnen prioriteit 4 van spoor 1, 2 of 3 van het TJTP Zeeuws-Vlaanderen/Vlissingen Oost uit het Programma JTF 2021-2027 en bijdragen aan de transitie naar een duurzame chemie door:

  • vernieuwing en versterking van de regionale economie;
  • investeringen in technologie, systemen en infrastructuur; of
  • ondersteuning van een wendbare en weerbare beroepsbevolking ten behoeve van een toekomstbestendige arbeidsmarkt.

Aanvragen kunnen worden ingediend door rechtspersonen, natuurlijke personen die zijn ingeschreven in het handelsregister én samenwerkingsverbanden.

Subsidie op basis van deze titel kan worden verstrekt voor:

  • a. productieve investeringen die leiden tot economische diversificatie, modernisering en reconversie;
  • b. investeringen in onderzoek, innovatie en digitalisering en de haalbaarheid hiervan, binnen de thema’s groene waterstof en biobased en circulaire chemie;
  • c. investeringen in technologie, systemen en infrastructuur gericht op de aanleg van het regionale netwerk voor groene waterstof en verbindingen met andere regio’s, investeringen in lokale elektrificatie en het uitwisselen van warmte via warmtenetten, voor zover er sprake is van warmte uit hernieuwbare bronnen;
  • d. bij- en omscholing van werknemers en werkzoekenden;
  • e. begeleiding van werkzoekenden bij het zoeken van een baan;
  • f. andere activiteiten dan genoemd in de onderdelen d en e op het gebied van onderwijs en sociale inclusie.

De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 10 miljoen per project.

Aanvragen kunnen van 16 oktober 2023 tot en met 15 december 2023 worden ingediend via het online aanvraagsysteem (https://start.jtf-webportal.nl/). Subsidie wordt verstrekt op volgorde van ontvangst van de aanvragen.

Terug naar overzicht