Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

okt
2

NWO-oproep 'plastics circulair maken'

De oproep maakt onderdeel uit van het Kraamkamerprogramma van ‘Circular Plastics NL’, dat gehonoreerd is in het kader van het Nationaal Groeifonds (NGF).

Projecten die subsidie ontvangen in het kader van deze oproep moeten bijdragen aan de wetenschappelijke en technologische kennisbasis voor de andere programmalijnen van Circular Plastics NL. Daarmee wordt een nieuwe generatie hooggekwalificeerde wetenschappers en ingenieurs opgeleid. Ook worden er nieuwe technologievelden gecreëerd, die bijdragen aan de Nederlandse industrie van de toekomst.

Aanvragen kunnen worden ingediend door een consortium dat moet bestaan uit minimaal één hoofdaanvrager, één of meerdere medeaanvragers en één cofinancier. Verder kunnen één of meerdere samenwerkingspartners deelnemen. Alleen de hoofd- en medeaanvragers kunnen subsidie ontvangen.

Als hoofdaanvrager kunnen optreden: hoogleraren, universitair (hoofd)docenten, lectoren en andere onderzoekers met een vergelijkbare functie die in vaste dienst zijn (en derhalve een bezoldigd dienstverband voor onbepaalde tijd hebben) of een tenure track-overeenkomst hebben bij één van de onderstaande onderzoeksorganisaties:

 • universiteiten gevestigd in het Koninkrijk der Nederlanden;
 • universitair medische centra;
 • hogescholen, zoals bedoeld in artikel 1.8 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;
 • TO2-instellingen;
 • KNAW- en NWO-instituten;
 • het Nederlands Kanker Instituut;
 • het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek te Nijmegen;
 • NCB Naturalis;
 • Advanced Research Centre for NanoLithography (ARCNL);
 • Prinses Máxima Centrum.

Aanvragen worden ingediend gericht op een van onderstaande drie thema’s:

 • ontwerp van circulaire plastics;
 • nieuwe karakterisatie, sorteer- en wastechnieken;
 • nieuwe recyclingtechnieken.

Er is een totaalbudget van € 6 miljoen beschikbaar (€ 2 miljoen per thema). Met het beschikbare budget kunnen naar verwachting maximaal tien aanvragen  worden toegewezen. De subsidie bedraagt maximaal € 600.000 per project. NWO financiert hiermee maximaal 90% van de totale projectomvang. De maximale looptijd van de projecten is vijf jaar.

Aanvragen kunnen worden ingediend via ISAAC, het digitale aanvraag- en rapportagesysteem van NWO. De deadline is 16 januari 2024.

Terug naar overzicht