Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

okt
2

Drenthe steunt zonne-energieleverende parkeerterreinen

Subsidie kan worden aangevraagd door publieke rechtspersonen, private rechtspersonen en ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid (met name eenmanszaken, vennootschappen onder firma, commanditaire vennootschappen of maatschappen).

Subsidie kan worden aangevraagd voor de volgende activiteiten, mits die bijdragen aan het realiseren van een zonne-energieleverend parkeerterrein met een te installeren vermogen van minimaal 50 kWp:

  • het realiseren van een draagconstructie voor zonnepanelen;
  • het vervangen of versterken van een draagconstructie voor nieuw te plaatsen zonnepanelen.

De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 50.000.

Aanvragen kunnen van 2 oktober 2023 tot en met 15 november 2025 worden ingediend bij de provincie Drenthe. Het subsidieplafond van € 150.000 wordt over de aanvragen verdeeld op volgorde van datum van binnenkomst daarvan.

Terug naar overzicht