Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

okt
2

Compensatieregeling voor Stint-gebruikers gepubliceerd

De beleidsregel geldt zowel voor het zogenaamde aangewezen type Stint, als de niet-aangewezen typen Stint. Het aangewezen type is de Stint type 800 Watt. Dit type werd in 2011 toegelaten op de weg, maar bleek achteraf niet veilig, waardoor het in 2019 van de weg is gehaald.

De niet-aangewezen typen zijn Stints die door de fabrikant zonder de verplichte keuring op de markt zijn gebracht. De hoogte van de compensatie is voor beide typen in beginsel gelijk. Omdat het enerzijds niet mogelijk is voor gebruikers om voor dezelfde schade een dubbele vergoeding te ontvangen en de Staat anderzijds de kosten van de compensatie (waarvoor aansprakelijkheid van de Staat niet vaststaat) eventueel deels wil kunnen verhalen op derden die mogelijk (ook) voor de schade aansprakelijk zijn, wordt van de aanvragers van een compensatie in verband met een niet-aangewezen type verlangd dat zij hun vorderingen tot vergoeding van die schade, ter hoogte van het bedrag dat op grond van deze beleidsregel wordt vergoed, overdragen aan de Staat (cessie).

In aanmerking komen particulieren en ondernemingen die op de datum van in werking treden van het schorsingsbesluit aantoonbaar een Stint of startset in eigendom of feitelijk in gebruik hadden (met uitzondering van de fabrikant). De startset bestaat uit afzonderlijk als pakket aangeschafte onderdelen van de Stint naast het rijdend chassis (bestaande uit banken, huif, hoezen, lader en accessoires).

Concreet kan op aanvraag een compensatie worden verstrekt aan de aanvrager:

  • die op de datum van inwerkingtreding van het schorsingsbesluit een Stint inclusief startset in eigendom had, vanwege waardevermindering van de Stint inclusief startset, per Stint inclusief startset ter hoogte van een bedrag berekend als percentage van de aanschafprijs vermeld op de aankoopfactuur, te verminderen met een restwaarde van € 605;
  • die op de datum van in werking treden van het schorsingsbesluit uitsluitend een startset in eigendom had, vanwege waardevermindering van de startset, per startset ter hoogte van een bedrag berekend als percentage van de aanschafprijs vermeld op de aankoopfactuur;
  • die op de datum van in werking treden van het schorsingsbesluit een Stint feitelijk in gebruik had op grond van eigendom of een lease- of huur(koop)overeenkomst en gevolgschade heeft geleden, vanwege gevolgschade, per Stint ter hoogte van € 3500.

Omdat voor het aangewezen type de verplichting bestaat volledige schadevergoeding toe te kennen, bestaat aanvullend de mogelijkheid om de feitelijk geleden schade te vergoeden als deze aantoonbaar hoger is dan de compensatie zoals bepaald aan de hand van het bovenstaande.

Aanvragen kunnen van 16 oktober 2023 tot en met 15 januari 2024 worden ingediend bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Terug naar overzicht