Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

okt
2

Zorgnetwerken Antibioticaresistentie blijven subsidie ontvangen

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft de Beleidsregel subsidiëring regionale zorgnetwerken ABR gepubliceerd.

Met de beleidsregel wordt de subsidieverlening aan tien zorgnetwerken Antibioticaresistentie (ABR) voor activiteiten om ABR tegen te gaan voortgezet voor de periode van mei 2021 tot mei 2023.

De belangrijkste doelen van de regionale zorgnetwerken ABR zijn:

  • het creëren van draagvlak en het bevorderen van samenwerking tussen zorgprofessionals en zorginstellingen om de ontwikkeling en verspreiding van resistentie in de regio te beperken;
  • het verschaffen van inzicht in de epidemiologie van bijzonder resistente micro-organismen (BRMO) in de regio en het optimaliseren van de kwaliteit van het infectiepreventie- en antibioticabeleid;
  • de regionale coördinatie en het ondersteunen van zorginstellingen bij uitbraken van BRMO om verdere verspreiding te voorkomen.


Op basis van het beleidskader kan subsidie worden verstrekt aan de penvoerder van een regionaal zorgnetwerk ABR voor de periode van 1 mei 2021 tot 1 mei 2023, voor het verrichten van activiteiten met betrekking tot het voorkomen en bestrijden van ABR en het bevorderen van infectiepreventie in Nederland. De penvoerders zijn: het Amsterdam UMC, het Erasmus MC, het Leids Universitair Medisch Centrum, het Maastricht UMC+, het Universitair Medisch Centrum Groningen, het Radboud universitair medisch centrum, het Universitair Medisch Centrum Utrecht, het Amphia ziekenhuis en het Isala ziekenhuis.

De maximale subsidie per penvoerder bedraagt € 1.720.000. Van het totale subsidiebedrag mag maximaal € 200.000 besteed worden aan werkplekbeheer, huisvesting, reiskosten, ict en overige materiële kosten. Voor de landelijke coördinatie is per subsidieperiode een bedrag van maximaal € 300.000 beschikbaar. Eén of meerdere zorgnetwerken kunnen hier gezamenlijk aanspraak op maken en hiervoor subsidie aanvragen. Wanneer één zorgnetwerk de taak van landelijke coördinator op zich neemt, bedraagt de maximale subsidie voor dit regionale zorgnetwerk € 2.020.000 per subsidieperiode.

Aanvragen kunnen worden ingediend van 1 oktober 2020 tot en met 31 januari 2021.

Zie voor de gehele tekst van de beleidsregel: https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-50781.html

Terug naar overzicht